کارگاه‌هاى ملى سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان در یک نگاه

کارگاه‌هاى ملى سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان در یک نگاه

ظرفیت محدود براى ثبت نام باقى مانده است 📎لینک ثبت نام👇👇👇 https://workshop.icff.ir
ادامه مطلب
اینفوگرافى/ نگاهى به ٧ کارگاه بین‌المللى جشنواره کودک

اینفوگرافى/ نگاهى به ٧ کارگاه بین‌المللى جشنواره کودک

ظرفیت محدود براى ثبت نام باقى مانده است 📎لینک ثبت نام👇👇👇 https://workshop.icff.ir
ادامه مطلب