اسامی داوران جایزه زاون اعلام شد

اسامی داوران جایزه زاون اعلام شد

رئیس شورای سیاست گذاری جایزه زاون گفت: پنج نفر از سینماگران اصفهان فیلم ها را ارزیابی کرده و در نهایت جایزه زاون را به یک فیلم اهدا خواهند کرد. به گزارش ستاد اطلاع رسانی سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم...
ادامه مطلب