ببینید: معرفی کوتاه فیلم «جایگزین» [بخش ملی | مسابقه پویانمایی کوتاه]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «جایگزین» [بخش ملی | مسابقه پویانمایی کوتاه]

🔅کارگردان: عبدالله علیمراد 🔅تهیه‌کنندگان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  
ادامه مطلب