نخستین حراج آثار هنری اصفهان به نفع کودکان کار
همزمان با جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار شد؛

نخستین حراج آثار هنری اصفهان به نفع کودکان کار

مدیر موزه هنرهای معاصر شهرداری اصفهان در خصوص برگزاری نخستین حراج هنری در اصفهان، گفت: تعداد قابل توجهی اثر هنری با ارزش، در حوزه تصویرسازی در معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی و ورزشی شهرداری اصفهان وجود دارد. این آثار در...
ادامه مطلب