داوری کودکان در جشنواره؛ کمک به اعتلای فرهنگ عمومی
معاون امور هنری و سینمایی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان:

داوری کودکان در جشنواره؛ کمک به اعتلای فرهنگ عمومی

معاون امور هنری و سینمایی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: شخصیت انسان‌ها از کودکی شکل می‌گیرد و باید سعی شود ذهن کودکان پرسشگر و پاسخگو پرورش یابد. به گزارش ستاد اطلاع رسانی سی و دومین جشنواره فیلم‌...
ادامه مطلب