باغت آباد…
سعید آقاخانی؛

باغت آباد…

کار کودک به نسبت گذشته‌های دور و نزدیک، از کمیت کمتری برخوردار است و این اتفاق چندان شامل حال حضور داشتن یا نداشتن سلبریتی‌ها نمی‌شود. فضای سینمای امروز ما در کل به نسبت زیادی دستخوش تغییراتی شده است. متاسفانه طی...
ادامه مطلب