کودک و خانواده محوریت برنامه‌های جنبی چهارباغ

کودک و خانواده محوریت برنامه‌های جنبی چهارباغ

مدیریت چهارباغ گفت: برنامه های جنبی چهار باغ با موضوع کودک و خانواده و با مشارکت کمیته شهروندی برگزار خواهد شد. سعید سهرابی در گفت و گو با ستاد خبری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان...
ادامه مطلب