پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به جشنواره کودکان و نوجوانان

پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به جشنواره کودکان و نوجوانان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به سی و دومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان پیام دارد. به گزارش روابط عمومی سی و دومین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، متن پیام عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی...
ادامه مطلب