ابزار فیلمنامه نویس برای نوشتن داستان، شخصیت‌ها است
فرهاد توحیدی در کارگاه «فیلمنامه نویسی برای کودک» مطرح کرد:

ابزار فیلمنامه نویس برای نوشتن داستان، شخصیت‌ها است

فرهاد توحیدی معتقد است فیلمنامه‌ نویس باید زاویه دید خود را با کودکان تنظیم کند و به دنیا از دید آن‌ها نگاه کند، او باید ببیند که آن‌ها به دنبال چه چیزی در پیرامون خود هستند و همچنین مشکلات اجتماعی...
ادامه مطلب