دنیای زیبای تورنادو
تحلیلی بر فیلم تورنادو؛

دنیای زیبای تورنادو

سحر علایی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر   بی تردید رده سنی کودک مهم‌ترین رده سنی رشد به شمار می‌رود که در دنیای متفاوت خودشان به زیبایی تمام زندگی می‌کنند. فیلم سینمایی ترنادو، کودک را به زیبایی در دنیای...
ادامه مطلب