محرم براتی| درباره جشنواره‌ای که مقهور کرونا نشد

محرم براتی| درباره جشنواره‌ای که مقهور کرونا نشد

در تاخت و تاز ویروس کرونا؛ کمتر کسی انتظار یا توقع برپایی جشنواره‌ فیلم‌های سینمایی کودک و نوجوان را در سال جاری داشت. تصور غالب بر این گزاره استوار بود که بعد از کش و قوس‌های مرسوم این روزها و...
ادامه مطلب