رازهای سینمایی خورشید طلایی و پرده نقره‌ای

رازهای سینمایی خورشید طلایی و پرده نقره‌ای

محمدعرفان صدیقیان| روز ملی سینما می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مرور گونه‌های مختلف سینمایی در ایران و بررسی کم و کیف آثار مختلف از نظرگاه‌های گوناگون ساختاری، محتوایی، میزان جذب مخاطب و… کندوکاو در تاریخ سینمای ایران نشان می‌دهد تا اواسط...
ادامه مطلب