سرمایه گذاران به سینماى کودک توجه ندارند
محمد مسلمی مطرح کرد؛

سرمایه گذاران به سینماى کودک توجه ندارند

بیشتر مخاطب سینمای ما را جوانان تشکیل می‌دهند و به همین علت سرمایه‌گذاران نیز برای کار در آن حوزه راغب هستند و کمتر به سرمایه‌گذاری برای فیلم کودک، توجه نشان می‌دهند. محمد مسلمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره...
ادامه مطلب