مرتضی آسمانی: بازیگران «سرخابی» ناشنوا هستند
در گفت و گو با پانا؛

مرتضی آسمانی: بازیگران «سرخابی» ناشنوا هستند

مرتضی آسمانی می گوید، او سی و یک سال است که معلم بچه‌های استثنائی است و با آن‌ها کار می‌کند و به همین دلیل در اغلب آثارش ردی از حضور این بچه‌ها دیده می‌شود. مرتضی آسمانی، کارگردان فیلم «سرخابی» که...
ادامه مطلب