ببینید: معرفی کوتاه فیلم «عروسک ماهرخ» [بخش ملی | مسابقه کوتاه داستانی]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «عروسک ماهرخ» [بخش ملی | مسابقه کوتاه داستانی]

🔅کارگردانان: مجتبی زارع مهرجردی – مریم جواهری 🔅تهیه‌کننده: مجتبی زارع مهرجردی  
ادامه مطلب