کلاف جنگ و سرنخ‌هایش
تحلیلی بر فیلم کوتاه کلاف؛

کلاف جنگ و سرنخ‌هایش

زهرا شفیعی‌پور فرد – فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی کودکان با نیازهای خاص   یکی ازتأثیرگذارترین حوادثی که ممکن است در زندگی انسان اتفاق افتد و تمام جوانب آن را تحت تاثیر قرار دهد، جنگ است. انسان خاطرات، خانه، خانواده، زندگی،...
ادامه مطلب