بام بالا | رویای همه کودکان دیروز تا امروز

بام بالا | رویای همه کودکان دیروز تا امروز

نازنین ابراهیمی | دانشجوی دکتری داروسازی برآورده شدن آرزوها توسط یک عروسک؛ رویایی است که همه کودکان در همه نسل‌ها آن را همواره همراه داشته‌اند و بام بالا نام عروسکی است که در این فیلم قرار است به این رویا...
ادامه مطلب
پسرم رسول | پذیرش مسئولیت توسط نوجوانان

پسرم رسول | پذیرش مسئولیت توسط نوجوانان

نازنین ابراهیمی | دانشجوی دکتری داروسازی داستان یک پسر ارزشی از یکی از روستاهای توابع استان کرمان که به حاج قاسم سلیمانی هم گره خورده...
ادامه مطلب