ببینید: معرفی کوتاه فیلم «نجان» [بخش ملی | مسابقه کوتاه داستانی]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «نجان» [بخش ملی | مسابقه کوتاه داستانی]

🔅کارگردان: محمد مهدی باقری 🔅تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران  
ادامه مطلب