ببینید: معرفی کوتاه فیلم «نجان» [بخش ملی | مسابقه کوتاه داستانی]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «نجان» [بخش ملی | مسابقه کوتاه داستانی]

?کارگردان: محمد مهدی باقری ?تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران  
ادامه مطلب