خالد طریق: برای همکاری با ایران اشتیاق زیادی دارم
پنل تولید مشترک بخش بین‌الملل (پاکستان) برگزار شد:

خالد طریق: برای همکاری با ایران اشتیاق زیادی دارم

خالد طریق گفت: ما فیلم‌های درام زیادی را از کشور‌ ترکیه خریداری کردیم که می‌دانیم مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد. من به عنوان یک خریدار به ایران آمدم و برای همکاری با این کشور اشتیاق زیادی دارم. به گزارش ستاد...
ادامه مطلب