پروانه ها لبخند را برمردم اصفهان آورده اند

پروانه ها لبخند را برمردم اصفهان آورده اند

سی‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان چند روزی است که آغاز شده و شور‌ونشاط وصف ناشدنی در نصف جهان ایجاد کرده است. همه وهمه می‌خواهند نقشی در برپایی این جشنواره داشته باشند. محمد میرفندرسکی_با آغاز جشنواره سی ودوم برنامه های...
ادامه مطلب