خورشید | معجزه کودکان ‌کار

خورشید | معجزه کودکان ‌کار

نازنین ابراهیمی فخاری | ساخته ی دیگری از مجید مجیدی که او بازهم سراغ نوجوانان و داستانی پیرامون آنها رفته است و اینبار داستانی را روایت میکند که کودکان کار محور آن هستند. مسئله ای که این فیلم را به...
ادامه مطلب
کودکان کار در میهمانی ظهر جمعه سینما چهارباغ

کودکان کار در میهمانی ظهر جمعه سینما چهارباغ

هنوز چهارباغ از چرت ظهرگاهی جمعه برنخواسته است و آفتاب تیغ نورش را روی سنگ‌فرش‌ها می‌کشد. چنارهای سر به فلک کشیده زیر آفتاب آرام گرفته...
ادامه مطلب