کودکان کار در میهمانی ظهر جمعه سینما چهارباغ

کودکان کار در میهمانی ظهر جمعه سینما چهارباغ

هنوز چهارباغ از چرت ظهرگاهی جمعه برنخواسته است و آفتاب تیغ نورش را روی سنگ‌فرش‌ها می‌کشد. چنارهای سر به فلک کشیده زیر آفتاب آرام گرفته اند و برگ‌هایشان رقصان مشغول بازی با باد هستند. خواب و بیدار چهارباغ در انتظار...
ادامه مطلب