خانم برومند آن نوارها را با خود دارد؟

خانم برومند آن نوارها را با خود دارد؟

کیکاوس زیاری| یکی از شگفتی‌های بزرگ جشنواره با برپایی اولین دوره مستقل آن در شهر اصفهان، در اواخر دهه شصت رخ داد. این شگفتی که باعث تعجب و حیرت تقریبا تمام مهمانان جشنواره شد، نمایش عمومی یک فیلم جنجالی و...
ادامه مطلب