گریز مبهم
تحلیلی بر فیلم پسر ابری (محصول بلژیک)؛

گریز مبهم

حدیثه کرمی – فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی   به کوهستانی بزرگ در سوئد فکر کنید که ده‌ها گوزن در حصاری هستند. پسر بچه‌ای حصار را باز می‌کند و همه‌ی گوزن‌ها به سمت کوهستان فرار می‌کنند، تمام گوزن ها پیدا و...
ادامه مطلب