گزارش تصویری/ بازدید علیرضا تابش دبیر جشنواره از بیمارستان امام حسین (ع)