ببینید: گفت‌وگو با حسین ریگی کارگردان فیلم «هوک» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

?فیلم «هوک» راجع به جنگندگی است. جنگیدن برای آنچه می‌خواهیم. بخشی از زندگی بچه‌های سرزمین ایران درگیر همین موضوع است. جنگ برای آرزو‌ها و خواسته‌هایی که در ذهن‌ بچه‌ها طراحی می‌شوند…
?هرچقدر دوربین را از مرکز ایران دور کنیم و به سمت مرزهای کشور ببریم، می‌توانیم رنگ‌های متفاوتی به سینمای ایران اضافه کنیم. این امر نباید تنها در سینمای کودک اتفاق بیفتد.
?فیلم‌سازان شهرستانی نسبت به زادگاه‌شان وظیفه دارند.
?باید اعتماد بیشتری به بازیگران مناطق مختلف کشور داشته باشیم و به آن‌ها نیز فرصت بدهیم.
?رسیدن به قله در بخش‌های مختلفی همچون آموزش، تولید و همین جشنواره‌ای که در آن قرار داریم، تعریف می‌شود. همه این موارد مسیری را به سمت قله شکل می‌دهد.