ببینید: گفت‌وگو با حسین ریگی کارگردان فیلم «هوک» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

🔸فیلم «هوک» راجع به جنگندگی است. جنگیدن برای آنچه می‌خواهیم. بخشی از زندگی بچه‌های سرزمین ایران درگیر همین موضوع است. جنگ برای آرزو‌ها و خواسته‌هایی که در ذهن‌ بچه‌ها طراحی می‌شوند…
🔸هرچقدر دوربین را از مرکز ایران دور کنیم و به سمت مرزهای کشور ببریم، می‌توانیم رنگ‌های متفاوتی به سینمای ایران اضافه کنیم. این امر نباید تنها در سینمای کودک اتفاق بیفتد.
🔸فیلم‌سازان شهرستانی نسبت به زادگاه‌شان وظیفه دارند.
🔸باید اعتماد بیشتری به بازیگران مناطق مختلف کشور داشته باشیم و به آن‌ها نیز فرصت بدهیم.
🔸رسیدن به قله در بخش‌های مختلفی همچون آموزش، تولید و همین جشنواره‌ای که در آن قرار داریم، تعریف می‌شود. همه این موارد مسیری را به سمت قله شکل می‌دهد.