ببینید: معرفی کوتاه فیلم «ایار» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های داستانی کوتاه]

ببینید: معرفی کوتاه فیلم «ایار» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های داستانی کوتاه]
کارگردان: مهدی امینی
تهیه‌کنندگان: سعید نجاتی و سیدحمیدرضا منتظری