ببینید: گفت‌وگو با «ابراهیم نورآور محمد کارگردان فیلم «ملکه آلیشون» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

? «آلیشون» یک درخت سه هزار ساله است که به علت سهل‌انگاری و ندانم‌کاری‌ها، طوفانی آن را بر زمین زد و شکست… در «ملکه آلیشون» درخت سمبل قصه است و پیروز می‌شود…

? به دلیل کمبودها، مجبور شدم فیلم را به تنهایی بسازم و بچه‌های حاضر در فیلم، روز و شب زحمت کشیدند، بزرگ شدند و صبوری کردند. امیدوارم این فیلم به چیزی که لیاقتش را دارد، برسد و اتفاقات خوبی برای آن بیفتد.

? وقتی می‌خواستم این فیلم را بسازم، از روز اول تلاش کردم که تعدادی از بچه‌ها را دور خودم جمع کنم تا حتی در تمرین بازیگران را تماشا کنند… بچه‌ها مشتاقانه به تمرین بازیگران توجه می‌کردند. احساس کردم که فیلم می‌تواند توجه تماشاگر را جلب کند و تاثیر خود را گذاشته است.

?بچه‌های امروز در جست‌وجوی هیجان هستند و موضوع فیلم هم برایشان اهمیت دارد. سعی کردم فیلمی بسازم که با بچه‌ها ارتباط برقرار کند.