ببینید: گفت‌وگو با علیرضا محمدی روزبهانی کارگردان فیلم «سینگو» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

?«سینگو» درباره کارهای مهمی است که در زندگی روزمره همه کودکان می‌افتد اما به آن توجه نمی‌کنیم. معتقدم قهرمانان کودک در همه نقاط کشور وجود دارند؛ این فیلم نگاهی به قهرمانانی دارد که به چشم نمی‌آیند. سعی کردم این داشته‌ها را در «سینگو» به جامعه نشان دهم.

?«سینگو» درباره دختری است که برای حفظ محیط زیست به مشکلاتی برمی‌خورد و با حفظ کیان خانواده به مقابله با این مشکلات می‌پردازد.

?علاقه‌مند به سینمایی هستم که به هویت بومی می‌پردازد. امیدوارم جست‌وجوی من در این فیلم برای کودکان هم جذاب باشد و سعی می‌کنم این راه را ادامه دهم.