ببینید: معرفی کوتاه فیلم «بلوک» [بخش ملی | مسابقه پویانمایی کوتاه]

معرفی کوتاه فیلم «بلوک» [بخش ملی | مسابقه پویانمایی کوتاه]

کارگردان: حمیده تیموری تهیه‌کنندگان: مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی