ببینید: گفت‌وگو با محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی | بخش نخست

🔸 ما در جلسه شورای‌عالی سینما با موضوع زنگ سینما اعلام آمادگی کردیم تا کمک کنیم ۵۰۰ سالن وزارت آموزش و پرورش استاندارد شود.

🔸تلاش برای جذب مخاطب ۱۶ میلیون و هفتصد هزارنفری دانش‌آموزان به سالن سینما در طرح زنگ سینما به طور طبیعی سبب می‌شود تا شور و شوق تولید فیلم مناسب کودکان و نوجوانان افزایش یابد.