ببینید: معرفی کوتاه فیلم «ایلیا جست‌وجوی قهرمان» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

?کارگردان: سیدعلی موسوی‌نژاد
?تهیه‌کننده: سیدعلی موسوی‌نژاد