کودک و خانواده محوریت برنامه‌های جنبی چهارباغ

مدیریت چهارباغ گفت: برنامه های جنبی چهار باغ با موضوع کودک و خانواده و با مشارکت کمیته شهروندی برگزار خواهد شد.

سعید سهرابی در گفت و گو با ستاد خبری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان با اشاره به برنامه های جنبی جشنواره کودک در محور چهارباغ اظهار کرد: امسال به دلیل توجه بیشتر به اکران فیلم ها سعی شده برنامه های جنبی کمتری در سطح شهر برگزار شود.

وی ادامه داد: امسال با همکاری کمیته شهروندی در ایام جشنواره فیلم کودک هر روز از ساعت ٩ شب برنامه های مختلفی از جمله تاتر خیابانی، اجرای موسیقی و.. اجرا خواهد شد و نزدیک به ١٢٠٠ صندلی به اجرای این برنامه اختصاص داده شده است.

مدیر محور چهارباغ با اشاره به مشارکت سمن در برگزاری برنامه های جنبی، تصریح کرد: سمن ها و سازمان های مردم نهاد برنامه هایی را با محوریت کودک و خانواده از ساعت ١٧ تا ٢٠ برگزار خواهند کرد و ١٠ غرفه برای اجرای برنامه های شاد کودکانه در محور چهار باغ تهیه شده است.

سهرابی به فضاسازی محور چهارباغ اشاره کرد و گفت: المان های حجمی مقابل سینماهای چهارباغ طراحی شده است و شب های چهارباغ با المان رنگی نورانی شده است.