گزارش تصویری / حضور خاله شادونه در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین(ع)