توزیع رایگان بلیت جشنواره فیلم کودک برای کودکان کم‌بضاعت

با توزیع بلیت‌های رایگان مربوط به جشنواره امکان حضور کودکان و نوجوانان کم بضاعت در تمامی برنامه‌های جشنواره فرآهم خواهد شد.

به گزارش ستاد خبری سی و دومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، بنا بر تصویب اعضای جلسه مدیریتی و اجرایی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک در استان مرکزی به جهت استفاده همه اقشار جامعه از فیلم های این جشنواره مقرر شد نیمی از بلیت‌های جشنواره به صورت رایگان در بین مناطق محروم، کمتر توسعه یافته و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی توزیع شود تا امکان دیدن فیلم ها برای اقشار مختلف مهیا باشد.