ابراز امیدواری تابش، برای انتشار آثار و کتاب های مرحوم نیک پایان

دبیر سی و دومین جشنواره ضمن دیدار با خانواده مدیر سابق انجمن سینمای جوانان دفتر اصفهان، ابراز امیدواری کرد: آثار و کتاب های منتشر نشده مرحوم نیک پایان، بزودی منتشر شود.
به گزارش ستاد اطلاع رسانی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، علیرضا تابش دبیر و مدیران اجرایی جشنواره، با خانواده زنده یاد مرتضی نیک پایان، مدیر سابق انجمن سینمای جوانان دفتر اصفهان دیدار کردند.
در این دیدار علیرضا تابش، ضمن برشمردن خصوصیات اخلاقی مرحوم نیک پایان، ابراز امیدواری کرد آثار و کتاب های چاپ نشده وی، به زودی منتشر شود.
مرحوم نیک پایان، در دوره های گذشته از همراهان و عوامل اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بود.