گزارش تصویری / کارگاه تکنولوژی واقعیت مجازی، امکانات متنوعی دارد