کارگردان فیلم "اقیانوس پشت پنجره" در نشست رسانه ای فیلم:

این روزها باید فیلم درباره کودک ساخت

نویسنده و کارگردان فیلم “اقیانوس پشت پنجره” گفت: فیلم باید درباره کودکان باشد نه برای کودکان به این دلیل که تکنولوژی امروزی در کودکان و نوجوانان رسوخ کرده و باید این مسائل در سینما بازتاب پیدا کند.

عادل سلیمانی– نشست رسانه ای فیلم« اقیانوس پشت پنچره» با حضور عوامل فیلم و خبرنگاران برگزار شد. بابک نبی زاده کارگردان فیلم «اقیانوس پشت پنجره» درنشست خبری این فیلم اظهار کرد: داستان اصلی فیلم پایان مناسبی دارد و در این فیلم استقلال کودکان را نشان داده ایم.

کارگردان فیلم «اقیانوس پشت پنجره» افرود: اگر هر نوع پایان درون این فیلم قرار می‌دادیم داستان به اتمام می‌رسید اما نمی توانست به این اندازه برای مخاطب جذاب باشد. من در جنوب کشور رفت و آمد های زیادی دارم و سعی داشتم در این فیلم زندگی مردمان جنوب را نشان دهم.

نبی‌زاده با بیان اینکه ضرب اهنگ نیمه دوم فیلم کمی کند و ضعیف است، گفت: قهرمان داستان به آرامی در این فیلم نشان داده  می‌شود وبا اینکه قهرمان را به یکباره در داستان به قهرمان تبدیل کنیم موافق نیستم.

کارگردان اقیانوس پشت پنجره اظهار کرد: به نظر من فیلم باید درباره کودکان باشد نه برای کودکان به این دلیل که تکنولوژی امروزی در کودکان و نوجوانان رسوخ کرده و باید این مسائل در سینما بازتاب پیدا کند.

در ادامه سید جلال چاووشیان تهیه کننده فیلم “اقیانوس پشت پنجره” گفت: اگر در حال حاظر بخواهیم چنین فیلمی بسازیم بالای سه میلیارد بودحه نیازمندیم ولی فیلم “اقیانوس پشت پنجره” با یک میلیارد و در ۵۳ جلسه ساخته شده و حدودا یک سال، تولید فیلم زمان برده است.