سینما تلفیق صنعت و هنر است

تهیه کننده فیلم «خواب های خط خطی» گفت: سینمای کودک سینمایی است که باید موضوع، بازیگران، هدف و مخاطبانش کودک باشند.

سید محمد حسینی، تهیه کننده فیلم «خواب های خط خطی» در گفت و گو با خبرنگار نوجوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان اظهار کرد: متاسفانه با آنکه دنیای کودکان دنیای پر دغدغه ای است و موضوعات زیادی در آن گنجانده شده است ولی متاسفانه خیلی کم به این ژانر پرداخته می شود و در حوزه کودک فیلم های کمی ساخته شده است.

وی ادامه داد: جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان به مدت یک هفته برگزار می‌شود با اینکه انتظار می‌رود تعداد فیلم های سینمای کودک به تعدادی باشد که این جشنواره یک ماه به طول انجامد.

حسینی گفت: سینما تلفیق صنعت و هنر است و تهیه کننده ای هم که برای یک فیلم سرمایه گذاری می کند خواهان بازگشت سرمایه است و استقبال مردم می‌تواند این نیاز را برطرف کند.

تهیه کننده فیلم «خواب های خط خطی» ادامه داد: سینمای کودک سینمایی است که باید موضوع، بازیگران، هدف و مخاطبانش کودک باشند.

گفت و گو از مهدی بلوری نژاد