کارگاه فیلمنامه نویسی برای سینمای کودک و نوجوان (فرهاد توحیدی)

بسیاری از سینماگران فیلمنامه را ستون فقرات یک فیلم دانسته اند. همانگونه که هیچکاک گفته “برای ساختن یک فیلم خوب به سه چیز نیاز است: فیلمنامه خوب، فیلمنامه خوب و فیلمنامه خوب”. از سویی نوشتن در ژانر یا برای ژانر نکته مهمی است که فیلمنامه نویسان سینمای ما معمولاً به آن توجهی ندارند. جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان رسالت خودرا فقط نمایش فیلمهای مرتبط با رده سنی کودک و نوجوان نمی داند. در این دوره از جشنواره سعی گردیده مفهوم فیلمنامه نویسی در ژانر سینمای کودک و نوجوان برای شرکت کنندگان بسط داده شود.