کارگاه جلوه‌های دیداری/ویژوال افکت در سینمای کودک (امیر رضا معتمدی)

در این کارگاه یک روزه، دکتر امیر رضا معتمدی، بنیانگذار جلوه‌های ویژه دیداری در سینمای ایران ابتدا اصول اولیه این جلوه‌ها را برای مخاطبین توضیح می‌دهند. سپس با موارد مطالعاتی فیلمهای مختص سینمای کودک و نوجوان، اصول پیشتر گفته شده بصورت عملی بررسی می‌شوند.