کارگاه آشنایی با تصویر و کار با دوربینهای دیجیتال (سام سلیمانی)

تصویر اولین و بی‌واسطه‌ترین مواجهه مخاطب با سینماست. بدون تصویر، سینما به معنای عام آن وجود ندارد و تصویر برای سینما با کادر بندی و نور، دو مولفه اساسی ساخت تصویر معنا می‌باید. به بیان دیگر اندیشیدن به استتیک تصویر یا زیبایی شناسی آن بدون توجه به دو مقوله کادر بندی و نور ممکن نیست. آقای سام سلیمانی، مدیر فیلمبرداری جوان سینما که کوله‌بار سالها فیلمبرداری فیلمهای کوتاه و مستند، فیلمبرداری برای مدیر فیلمبرداری چیره دست سینمای ایران جناب آقای محمود کلاری و نیز تجربه چندین فیلم سینمایی به عنوان مدیر فیلمبرداری مستقل را در چنته دارند به فیلمسازان جوان نحوه تصویرپردازی استاندارد برای سینما و نیز استفاده از جدید ترین دوربینهای دیجیتال سینمایی را آموزش می دهند.