دیدار دست‌اندرکاران کروناروایت با دبیر و مدیران جشنواره