گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی«آرزوی زیبا»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی«آرزوی زیبا»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«نارگیل»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«نارگیل»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی«نارگیل»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی«نارگیل»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «والدین امانتی»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «والدین امانتی»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / حاشیه روز چهارم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / حاشیه روز چهارم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «والدین امانتی»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «والدین امانتی»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«بچه گرگ‌های دره سیب»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«بچه گرگ‌های دره سیب»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «بچه گرگ‌های دره سیب»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «بچه گرگ‌های دره سیب»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / کارگاه‌ انتقال تجربه با رسول صدرعاملی
چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان

گزارش تصویری / کارگاه‌ انتقال تجربه با رسول صدرعاملی

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«بعد از اتفاق»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«بعد از اتفاق»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / حاشیه روز سوم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / حاشیه روز سوم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب