گزارش تصویری / بازدید دبیر جشنواره سینماحقیقت از خانه اجرایی جشنواره ۳۳
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / بازدید دبیر جشنواره سینماحقیقت از خانه اجرایی جشنواره ۳۳

ادامه مطلب
گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «بعد از اتفاق»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «بعد از اتفاق»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «سلفی با رستم»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «سلفی با رستم»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «سلفی با رستم»
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / فرش قرمز فیلم سینمایی «سلفی با رستم»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / بازدید دبیر جشنواره از تلویزیون تعاملی تیوا
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / بازدید دبیر جشنواره از تلویزیون تعاملی تیوا

ادامه مطلب
گزارش تصویری / کارگاه‌های چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان
چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان

گزارش تصویری / کارگاه‌های چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / دومین نشست انتقال تجربه با حضور «ایرج طهماسب»
چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان

گزارش تصویری / دومین نشست انتقال تجربه با حضور «ایرج طهماسب»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «مهران»

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «مهران»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / ویژه برنامه «لبخند پروانه‌ها» در بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / ویژه برنامه «لبخند پروانه‌ها» در بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / حاشیه روز دوم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / حاشیه روز دوم جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / گفتگو با خالق قصه‌های مجید

گزارش تصویری / گفتگو با خالق قصه‌های مجید

ادامه مطلب