ببینید: گفت‌وگو با «ابراهیم نورآور محمد کارگردان فیلم «ملکه آلیشون» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

ببینید: گفت‌وگو با «ابراهیم نورآور محمد کارگردان فیلم «ملکه آلیشون» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

? «آلیشون» یک درخت سه هزار ساله است که به علت سهل‌انگاری و ندانم‌کاری‌ها، طوفانی آن را بر زمین زد و شکست… در «ملکه آلیشون» درخت سمبل قصه است و پیروز می‌شود… ? به دلیل کمبودها، مجبور شدم فیلم را...
ادامه مطلب