آغاز سفر در قطارِ آن شب
تحلیلی بر فیلم قطار آن شب؛

آغاز سفر در قطارِ آن شب

نجمه بهنام نیا – فارغ التحصیل کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش هنر و رسانه)   فیلمی که با بیان داستان یک‌خطی معلم آغاز می‌شود و تخیل نوجوانان حاضر در کلاس را برمی‌انگیزد تا با توجه به اصول داستان...
ادامه مطلب