جشنواره فیلم کودک به دغدغه کودکان می پردازد

جشنواره فیلم کودک به دغدغه کودکان می پردازد

امیرحسین صدیق در گفت و گو با بانی فیلم اظهار کرد: برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان ونوجوانان از این لحاظ که به کودکان و نوجوانان می پردازد اهمیت دارد و در فرهنگ ما تاثیر خواهد داشت. کودکان آینده...
ادامه مطلب