نشست دبیر جشنواره با اعضای انجمن تخصصی «کودک و رسانه»

نشست دبیر جشنواره با اعضای انجمن تخصصی «کودک و رسانه»

ادامه مطلب
جشنواره فیلم کودک بدنبال خلق فرصت هاى جدید در سینما است
عليرضا تابش در نشست با اعضاء انجمن تخصصی «كودك و رسانه»:

جشنواره فیلم کودک بدنبال خلق فرصت هاى جدید در سینما است

جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بدنبال کشف و خلق فرصت هاى جدید در سینمای ایران است. به گزارش ستاد خبری سی ‌و دومین...
ادامه مطلب