بازی شرم
تحلیلی بر فیلم اینجا خانه من است؛

بازی شرم

معین مهرعلیان – دانشجوی کارشناسی روانشناسی   خرمشهر از اواخر دهه پنجاه تبدیل به شهری شد که شنیدن نامش باعث هجوم خاطرات و هیجانات مختلف بر ایرانیان می‌شود. از همین رو آثاری که به این شهر اشاره می‌کنند برای مخاطبین...
ادامه مطلب