نظرسنجی سراسری از مخاطبان جشنواره برای نخستین بار/ سنجش ذائقه مخاطب
در گفت‌وگو با بهمن عبداللهی مطرح شد:

نظرسنجی سراسری از مخاطبان جشنواره برای نخستین بار/ سنجش ذائقه مخاطب

خوشبختانه مدیران بنیاد سینمایی فارابی و برگزارکنندگان این جشنواره بزرگ به موضوع پژوهش اهمیت داده‌اند و در نظر دارند بر اساس یک تحقیق علمی میدانی وضعیت تولید محتوا و ذائقه را در سینمای کودک و نوجوان بسنجند. به گزارش ستاد...
ادامه مطلب